Disclaimer

Op deze website wordt de verstrekte informatie zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Budget Bouwteam en W-Concept kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor informatie die incompleet, niet actueel of inaccuraat is. De informatie die via deze website toegankelijk is, is enkel indicatief. Dit geldt ook voor de huurprijzen, schetsen, foto’s en andere informatie die publiek op deze website staat.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door indexatie, spidering of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van W-Concept en Budget Bouwteam.